Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20240122 09: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/1/2024

2

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837808

20240127 06: 51

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0187003

VPBANK KIEN AN 2

125 TRAN THANH NGO, KIEN AN, HAI PHONG

02253577755

20240127 11: 59

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20240127 10: 10

79h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

5

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240127 15: 08

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240127 08: 51

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1111002

VPBANK CAT LINH CDM

24 CAT LINH, BA DINH, HA NOI

02437343961

20240127 15: 12

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240127 15: 04

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1152006

VPBANK THUY KHUE CDM

251 THUY KHUE, PHUONG THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20240129 12: 28

29h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

10

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240129 13: 49

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

11

A1144002

VPBANK HOA HUNG CDM

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, QUAN 10, HO CHI MINH

02838646092

20240129 12: 24

29h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

12

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240129 10: 37

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

13

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20240129 12: 52

29h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

14

A1102127

HOANG VAN THU CDM

128 HOANG VAN THU, PHUONG 9, PHU NHUAN, HO CHI MINH

02835176227

20240129 13: 42

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

15

A0406001

VPBANK THAO DIEN

57 QUOC HUONG, PHUONG THAO DIEN, THU DUC, HO CHI MINH

190545415

20240129 11: 18

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

16

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20240129 10: 04

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/1/2024

17

A0102105

ATM CONG TY TOYOSHIMA VIET NAM

LO A5-A6 CCN NHI XUAN, XA XUAN THOI, HOC MON, HO CHI MINH

02839485934

20240129 10: 31

31h

Kế hoạch thu hồi máy ngày 30/1/2024


VPBank NEO