Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024

2

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240327 09: 33

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242177

V-TOWER KIM MA

649 KIM MA, PHUONG NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20240328 13: 24

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

4

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240328 12: 50

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

5

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20240328 13: 53

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

6

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240328 13: 27

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024


VPBank NEO