Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/5/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/5/2024

3

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240424 08:02

26h

Máy ATM dã hoạt động bình thường

4

A1263002

VPBANK THAI HA CDM

37 YEN LANG, DONG DA, HA NOI

02439352411

20240426 16:35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/5/2024


VPBank NEO