Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

240523 20:27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2024

2

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240520 15: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2024

3

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240523 09: 16

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20240523 07: 53

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1102137

CHUNG CU KHANH HOI 2 CDM

360A BEN VAN DON, PHUONG 1, QUAN 4, HO CHI MINH

1900545415

240522 18:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/5/2024


VPBank NEO