Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20240121 19: 00

68h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20240122 09: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/1/2024

3

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20240122 11: 20

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102016

CHUNG CU HAGL1

357 LE VAN LUONG, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20240122 15: 25

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240123 18: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/1/2024


VPBank NEO