Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0191007

BENH VIEN HUNG VUONG

QL 2, XA CHI DAM, DOAN HUNG, PHU THO

02106261666

20240520 20: 04

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240520 15: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/5/2024

3

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, LUONG TAI, BAC NINH

02223893686

20240523 09: 16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/5/2024

4

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20240523 07: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/5/2024


VPBank NEO