Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Đã di dời

4

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20240420 23: 04

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20240422 02: 49

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20240422 07: 46

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240422 06: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/4/2024

8

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH

02223893686

20240421 07: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/4/2024

9

A0193005

VPBANK TRUNG KINH

219 TRUNG KINH, PHUONG YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20240422 10: 44

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240418 16: 20

89h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240421 00: 25

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485827

20240421 11: 54

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0234001

VPBANK DIEN CHAU

NHA SO 43,TO 8, KHOI 3, TT DIEN CHAU, DIEN CHAU, NGHE AN

02383589427

20240421 00: 21

58h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20240421 03: 13

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20240423 11: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/4/2024

16

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20240423 11: 09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/4/2024

17

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240423 11: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/4/2024


VPBank NEO