Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

4

A0234001

VPBANK DIEN CHAU

NHA SO 43,TO 8, KHOI 3, TT DIEN CHAU, DIEN CHAU, NGHE AN

02383589427

91h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

90h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

50h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

24h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, LUONG TAI, BAC NINH

02223893686

41h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

46h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

100h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

67h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

13

A0238001

VPBANK HUNG VUONG PT

1274 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG TIEN CAT, VIET TRI, PHU THO

02106258015

37h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM, HAI AN, HAI PHONG

02253545118

56h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

67h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

44h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A0285001

VPBANK BEN THUY

1 NGUYEN VAN TROI, VINH, NGHE AN

02383543388

61h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A1203001

VPBANK DONG THU DO CDM

CAN HO H4-TM1,B8.NXH, PHUONG PHUC DONG, LONG BIEN, HA NOI

02439274790

45h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

19

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

20

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

21

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

22

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

23

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH

02223893686

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

24

A0193005

VPBANK TRUNG KINH

219 TRUNG KINH, PHUONG YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024


VPBank NEO