Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240120 11: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/1/2024

2

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240119 15: 27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/1/2024

3

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20240121 19: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/1/2024

4

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20240122 09: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/1/2024

5

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I, TRUNG NGHIA, THANH THUY, PHU THO

02106261666

20240120 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/1/2024


VPBank NEO