Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

4

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20240416 16: 58

66h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102148

CONG TY TAI CHINH FE 3

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240417 04: 45

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102149

CONG TY TAI CHINH FE 4

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240417 08: 46

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102150

CONG TY TAI CHINH FE 5

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240417 04: 49

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0234001

VPBANK DIEN CHAU

NHA SO 43,TO 8, KHOI 3, TT DIEN CHAU, DIEN CHAU, NGHE AN

02383589427

20240418 16: 42

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

9

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240418 16: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

10

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20240419 06: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

11

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240419 09: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

12

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, LUONG TAI, BAC NINH

02223893686

20240418 17: 19

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

13

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20240417 18: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

14

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240418 07: 25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

15

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240417 16: 48

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2024

16

A0351002

VPBANK BEN THANH I

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20240419 09: 33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024


VPBank NEO