Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

4

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26, BINH THANH, HO CHI MINH

02862581376

20240412 16: 52

24h

Đã chấm dứt hoạt động

5

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240415 11: 36

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240415 18: 54

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20240416 08: 07

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0386001

VPBANK PHU YEN

180-182 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG 7, TUY HOA, PHU YEN

02713883939

20240416 07: 22

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

02283834834

20240415 12: 00

 

29h

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20240416 16: 58

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

11

A0102148

CONG TY TAI CHINH FE 3

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240417 04: 45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

12

A0102149

CONG TY TAI CHINH FE 4

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240417 08: 46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024

13

A0102150

CONG TY TAI CHINH FE 5

19C CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20240417 04: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/4/2024


VPBank NEO