Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240206 18: 38

 

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 19/2

2

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20240215 06: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20240215 09: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1122003

ATM VPBANK CHO LON CDM

54 TRAN BINH - 54 THAP MUOI, PHUONG 2, QUAN 6, HO CHI MINH

02838547048

20240208 10: 52

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1272002

VPBANK BEN LUC CDM

83 NGUYEN HUU THO, BEN LUC, LONG AN, LONG AN

02723637696

20240209 12: 52

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14, QUAN 3, HO CHI MINH

02835262301

20240209 16: 08

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1355004

VPBANK QUAN 11 CDM

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20240212 07: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1321002

VPBANK PHU XUAN CDM

101 HUYNH TAN PHAT, KP4, NHA BE, HO CHI MINH

02854203105

20240212 05: 43

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20240214 23: 02

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1368002

VPBANK HOC MON CDM

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20240209 15: 55

 

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 17/2

11

A1204002

VPBANK NGUYEN VAN HUYEN CDM

73 NGUYEN VAN HUYEN, PHUONG QUAN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02437226171

20240215 11: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1355005

VPBANK QUAN 11 CDM II

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20240210 11: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A1153004

ATM VPBANK NGHE AN CDM

NHA A, KHU TM TP VINH, VINH, NGHE AN

02383588979

20240209 20: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240207 22: 01

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393787789

20240214 11: 49

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240215 10: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A0255001

VPBANK NO TRANG LONG

151 NO TRANG LONG, PHUONG 12, BINH THANH, HO CHI MINH

02854453844

20240214 11: 01

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240215 18: 54

46h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 17/2

19

A0385001

VPBANK BEN TRE

261B DL DONG KHOI, KP 5, P. PHU KHUONG, BEN TRE, BEN TRE

02753829898

20240216 12: 01

29h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 17/2

20

A1102124

CONG TY TAI CHINH FE CDM

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20240216 10: 22

30h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 17/2

21

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240216 03: 08

37h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 17/2


VPBank NEO