Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240113 16: 09

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20240113 14: 54

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO