Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0127001

VPBANK HAI VAN

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

02363758939

20240408 13: 09

85H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

5

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20240410 09: 39

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240410 08: 45

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH, PHUONG CO NHUE 2, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20240411 10: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

8

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240411 09: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

9

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20240410 17: 16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

10

A0102007

TOA NHA REE

9 DOAN VAN BO, PHUONG 12, QUAN 4, HO CHI MINH

02838210076

20240411 10: 14

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

11

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20240410 21: 19

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

12

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20240411 09: 16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

13

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20240411 13: 21

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

14

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20240411 11: 40

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

15

A0158032

CONG TY MAY DUC HANH

XA TRUNG LUONG, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20240411 11: 25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024

16

A0221017

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240411 14: 04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/4/2024


VPBank NEO