Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

389h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/3/2024

2

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20240803 06:47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240309 05: 40

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI, CHAU DOC, AN GIANG

02963569991

20240309 14: 11

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI, PHUONG DAKAO, QUAN 1, HO CHI MINH

02854456701

20240311 08: 28

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

6

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, HO CHI MINH

02838210076

20240310 19: 33

45h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

7

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

02283555678

20240310 22: 48

42h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

8

A1212002

VPBANK DO QUAN CDM

35-36 LO CL12, KDT DET MAY NAM DINH, NAM DINH, NAM DINH

02283528898

20240310 21: 35

43h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

9

A1402002

VPBANK HONG HA CDM

86 NGUYEN VAN CU, PHUONG HONG HAI, HA LONG, QUANG NINH

1900545415

20240309 15: 35

74h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

10

A0225003

CONG TY CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG, THAI NGUYEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240311 10: 22

31h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

11

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

389h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/3/2024

12

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20240803 06:47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240309 05: 40

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI, CHAU DOC, AN GIANG

02963569991

20240309 14: 11

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI, PHUONG DAKAO, QUAN 1, HO CHI MINH

02854456701

20240311 08: 28

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

16

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, HO CHI MINH

02838210076

20240310 19: 33

45h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

17

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

02283555678

20240310 22: 48

42h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024

18

A1212002

VPBANK DO QUAN CDM

35-36 LO CL12, KDT DET MAY NAM DINH, NAM DINH, NAM DINH

02283528898

20240310 21: 35

43h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/3/2024


VPBank NEO