Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0127001

VPBANK HAI VAN

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

02363758939

20240408 13: 09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/4/2024

4

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20240409 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 16/4/2024

5

A0359003

ATM CTY TOM MIEN NAM

AP CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20240409 07: 22

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20240410 09: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/4/2024

7

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20240410 10: 51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/4/2024

8

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240410 08: 45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 11/4/2024


VPBank NEO