Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/07/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240706 12:14

71h

Dự kiến hoạt động ngày 09/07/2024

2

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20240705 11:07

95h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1123002

ATM VPBANK THU DUC CDM

100C DANG VAN BI, KP2, P. BINH THO, THU DUC, HO CHI MINH

02837222182

20240707 06:41

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20240707 15:42

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20240707 13:54

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240707 4:30

55h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1179002

VPBANK NGO GIA TU CDM

28-30 NGUYEN THI MINH KHAI, P. NGO QUYEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02046252588

20240708 17:42

 

Dự kiến hoạt động ngày 09/07/2024

8

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240706 16: 02

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO