Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

3

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240508 05: 38

27h

Máy ATM đã họat động bình thường

4

A1242194

CT7 DUONG NOI CDM

CC CT7 KDT MOI DUONG NOI,P. DUONG NOI, HA DONG, HA NOI

1900545415

20240509 10: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/05/2024

5

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

 

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/05/2024


VPBank NEO