Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20240105 16: 59

65h

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242192

TRUONG DAI HOC DAI NAM

01 PHO XOM, PHUONG PHU LAM, HA DONG, HA NOI

1900545415

20240801 10: 25

31h

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0368001

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20240109 08:40

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/1/2024


VPBank NEO