Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240403 15: 20

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0366001

ATM VPBANK BINH PHUOC

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20240405 07: 17

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

5

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20240405 04: 33

77h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM, HAI AN, HAI PHONG

02253545118

20240405 09: 32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

7

A0107002

VPBANK CAN THO

52-54 TRAN VAN KHEO, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20240406 12: 05

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240406 08: 23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

9

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20240405 13: 57

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20240406 03: 43

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0317001

VPBANK LAM SON

253 TRAN PHU, BA DINH, THANH HOA, THANH HOA

02373755268

20240406 12: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

12

A1107006

VPBANK CAN THO CDM

52-54 TRAN VAN KHEO, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20240406 08: 46

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A1401002

VPBANK BAC LIEU CDM

137 TRAN PHU, PHUONG 7, BAC LIEU, BAC LIEU

1900545415

20240406 19: 31

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0127001

VPBANK HAI VAN

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

02363758939

20240408 13: 09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

15

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20240407 19: 37

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

16

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I, TRUNG NGHIA, THANH THUY, PHU THO

02106261666

20240406 20: 59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

17

A1154003

VPBANK THANH HOA CDM

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20240407 17: 22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

18

A0362002

CONG TY TNHH YG VINA I

LO 2,KCN GIAN KHAU, GIA VIEN, NINH BINH

02293835666

20240407 19: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

19

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20240408 05: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

20

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240408 12: 24

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

21

A1396002

VPBANK DONG VAN CDM

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN, DUY TIEN, HA NAM

1900545415

20240406 16: 25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

22

A1398002

VPBANK SOC TRANG CDM

38-40 TRAN HUNG DAO, KHOM 2, PHUONG 2, SOC TRANG, SOC TRANG

02993888111

20240407 18: 16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024

23

A1266002

VPBANK TRAN PHU CDM

83-83A TRAN PHU, P. TRAN HUNG DAO, THAI BINH, THAI BINH

02273648699

20240406 15: 35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 9/4/2024


VPBank NEO