Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

20240119

20240227 12: 06

389h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/3/2024

2

A1242191

VINCOM OCEAN PARK CDM

XA DA TON, GIA LAM, HA NOI

20230824

20240305 23: 28

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

20160705

20240306 15: 01

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

20211116

20240305 18: 36

46h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/3/2024

5

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

20180511

20240306 08: 31

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

20190418

20240307 13: 29

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/3/2024

7

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

20230803

20240306 20: 26

45h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/3/2024

8

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

20201013

20240307 02: 00

39h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/3/2024


VPBank NEO