Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240204 14: 13

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240205 11: 15

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20240206 11: 51

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0167001

VPBANK DONG TAM

92 TRAN DAI NGHIA, PHUONG DONG TAM, HAI BA TRUNG, HA NOI

02436288392

20240206 10: 28

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0270001

VPBANK BA DINH

TANG 1 TN VIET HAI,LO C2-H CUM TTCN, CAU GIAY, HA NOI

02432474050

20240206 14: 03

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240206 09: 23

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240206 14: 32

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240206 09: 01

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20240206 14: 27

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20240206 13: 30

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240205 19: 21

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0221015

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20240206 14: 27

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240206 10: 39

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20240206 20: 33

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20240206 16: 13

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A1274002

VPBANK TU SON CDM

241-243 TRAN PHU, PHUONG DINH BANG, TU SON, BAC NINH

02223893686

20240206 21: 23

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1409001

VPBANK THANH TRI CDM

TT3-01 CC IEC, VU LANG, TU HIEP, THANH TRI, HA NOI

1900545415

20240206 18: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240206 18: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/2

19

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240206 10: 39

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

20

A0221019

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20240207 00: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/2

21

A0221016

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20240207 00: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/2


VPBank NEO