Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/05/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/5/2024

3

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240429 12: 41

117h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K, KCN QUANG MINH, XA QUANG MINH, ME LINH, HA NOI

02439288880

20240426 18: 27

185h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, LUONG TAI, BAC NINH

02223893686

20240501 10: 28

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240503 03: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/5/2024

7

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240503 03: 22

79h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240504 23: 13

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20240503 17: 34

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0351002

VPBANK BEN THANH I

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20240504 17: 50

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0351003

VPBANK BEN THANH II

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20240504 17: 57

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1351005

ATM VPBANK BEN THANH CDM

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20240504 17: 58

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG, PHUONG KY BA, THAI BINH, THAI BINH

02273658566

20240503 19: 35

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/5/2024

14

A0398001

VPBANK SOC TRANG

38-40 TRAN HUNG DAO, KHOM 2, PHUONG 2, SOC TRANG, SOC TRANG

02993888111

20240504 14: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/5/2024

15

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20240505 14: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/5/2024

16

A0158036

CTY GIAY NGOC HONG I

THON 2, XA AN HOI, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20240506 02: 00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/5/2024

17

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20240506 11: 50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/5/2024


VPBank NEO