Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

389h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/3/2024

2

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240305 09: 23

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A, TT LAM, Y YEN, NAM DINH

02283959596

20240305 10: 33

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20240305 09: 56

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1212002

VPBANK DO QUAN CDM

35-36 LO CL12, KDT DET MAY NAM DINH, NAM DINH, NAM DINH

02283528898

20240305 12: 59

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1242191

VINCOM OCEAN PARK CDM

XA DA TON, GIA LAM, HA NOI

1900545415

20240305 23: 28

41h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/3/2024

7

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240306 15: 01

26h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/3/2024

8

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

02432203333

20240305 18: 36

46h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/3/2024

9

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

02283555678

20240306 08: 31

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/3/2024


VPBank NEO