Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0231001

VPBANK DONG ANH

115-117 TO 09, KHOI 1B, DONG ANH, HA NOI

02439655202

20240203 09: 41

79h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I, TRUNG NGHIA, THANH THUY, PHU THO

02106261666

20240205 12: 32

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240204 07: 16

58h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0212001

VPBANK DO QUAN

35-36 LO CL12, KDT DET MAY NAM DINH, NAM DINH, NAM DINH

02283528898

20240204 10: 39

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20240205 14: 04

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02839485934

20240204 14: 09

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20240205 11: 30

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20240204 11: 48

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20240205 10: 40

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20240204 14: 35

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

02283555678

20240203 17: 34

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20240204 10: 36

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0235011

VPBANK HA TAY

HUD3 TOWER, 121-123 TO HIEU, NGUYEN TRAI, HA DONG, HA NOI

02433552701

20240204 11: 18

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0221016

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20240203 23: 55

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1144002

VPBANK HOA HUNG CDM

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, QUAN 10, HO CHI MINH

02838646092

20240204 11: 30

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20240204 14: 13

51h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

17

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240205 11: 18

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240205 11: 15

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

19

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20240205 15: 09

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

20

A0193005

VPBANK TRUNG KINH

219 TRUNG KINH, PHUONG YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20240203 18: 46

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

21

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240203 21: 20

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

22

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240203 18: 56

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

23

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20240204 00: 27

62h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

24

A1115002

VPBANK TRAN DUY HUNG CDM

TN S4.03, LD F4-CH01, PHUONG TAY MO, NAM TU LIEM, HA NOI

02473055115

20240203 15: 12

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

25

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, PHUONG YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20240203 17: 48

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

26

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20240203 18: 53

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

27

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20240206 11: 51

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

28

A0167001

VPBANK DONG TAM

92 TRAN DAI NGHIA, PHUONG DONG TAM, HAI BA TRUNG, HA NOI

02436288392

20240206 10: 28

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

29

A0270001

VPBANK BA DINH

TANG 1 TN VIET HAI,LO C2-H CUM TTCN, CAU GIAY, HA NOI

02432474050

20240206 14: 03

27h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

30

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240206 09: 23

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

31

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240206 14: 32

27h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

32

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240206 09: 01

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

33

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20240206 14: 27

27h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

34

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20240206 13: 30

27h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

35

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240205 19: 21

46h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

36

A0221015

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM 10, QL 10, XA DONG HOP, H. DONG HUNG, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20240206 14: 27

27h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2

37

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20240206 10: 39

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/2


VPBank NEO