Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0214001

VPBANK THANH CONG

TOA NHA GOLDEN PALACE A, ME TRI, PHU DO, NAM TU LIEM, HA NOI

02437725523

20240330 10: 18

149h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240403 12: 26

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240403 15: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/4/2024

6

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20240404 9:48

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0366001

ATM VPBANK BINH PHUOC

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20240405 07: 17

34h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/4/2024

8

A1220010

VPBANK HOA BINH CDM

681 CU CHINH LAN, PHUONG PHUONG LAM, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240404 18: 13

37h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/4/2024

9

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20240405 04: 33

36h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/4/2024

10

A0221021

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240405 09: 39

31h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/4/2024

11

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM, HAI AN, HAI PHONG

02253545118

20240405 09: 32

31h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/4/2024


VPBank NEO