Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG, BA DINH, HA NOI

02437725523

20240330 10: 18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/4/2024

4

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240403 12: 26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/4/2024

5

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462695986

20240402 15: 25

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240403 15: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/4/2024

7

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20240404 9:48

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/4/2024


VPBank NEO