Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG, BA DINH, HA NOI

02437725523

20240330 10: 18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/4/2024

4

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20240331 11: 31

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1338004

VPBANK HOI SO CDM

89 LANG HA, PHUONG LANG HA, DONG DA, HA NOI

02439288880

20240402 12: 57

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20240402 08: 50

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, PHUONG LE LOI, VINH, NGHE AN

02383545588

20240402 02: 00

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240402 10: 42

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240402 12: 36

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240403 12: 26

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 4/4/2024

11

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240403 12: 22

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 4/4/2024

12

A1409001

VPBANK THANH TRI CDM

TT3-01 CC IEC, VU LANG, TU HIEP, THANH TRI, HA NOI

1900545415

20240403 10: 50

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 4/4/2024

13

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462695986

20240402 15: 25

50h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 4/4/2024

14

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240403 15: 20

26h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 4/4/2024


VPBank NEO