Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/01/2024

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0368001

A0368001

ATM VPBANK HOC MON

02836363400

20240109 08:40

30h

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158017

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

02273642159

20240110 10: 22

31h

Dự kiến hoạt động ngày 10.1.2024

3

A0132004

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

02043555565

20240110 13: 24

28h

Dự kiến hoạt động ngày 10.1.2024

4

A0314001

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

02393685222

20240109 20: 24

45h

Dự kiến hoạt động ngày 10.1.2024


VPBank NEO