Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

4

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG, BA DINH, HA NOI

02437725523

20240330 10: 18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 5/4/2024

5

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20240331 11: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/4/2024

6

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20240328 10: 53

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20240331 08: 09

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20240329 15: 12

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240331 20: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1338004

VPBANK HOI SO CDM

89 LANG HA, PHUONG LANG HA, DONG DA, HA NOI

02439288880

20240402 12: 57

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/4/2024

11

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20240402 08: 50

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/4/2024

12

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, PHUONG LE LOI, VINH, NGHE AN

02383545588

20240402 02: 00

39h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/4/2024

13

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240402 10: 42

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/4/2024

14

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240402 12: 36

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 3/4/2024


VPBank NEO