Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/02/2024

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

1, A0158024, SONG HONG XUAN TRUONG II

02283830545

20190718

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1400001

VPBANK NINH THUAN CDM

2, A1400001, VPBANK NINH THUAN CDM

02593517758

20220607

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1102138

CHUNG CU CARINA PLAZA CDM

1648 VO VAN KIET, PHUONG 16, QUAN 8, HO CHI MINH

1900545415

20221223

63h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1396002

VPBANK DONG VAN CDM

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN, DUY TIEN, HA NAM

1900545415

20220727

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO