Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1185002

ATM VPBANK PHU MY HUNG CDM

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02854122093

20231027 9:01

127h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0185001

VPBANK PHU MY HUNG

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02854122093

20231027 09:48

125h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02835176227

20231028 09:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 02/11/2023

4

A0283001

VPBANK NINH KIEU

353 NGUYEN VAN CU, PHUONG AN HOA, NINH KIEU, CAN THO

02835176227

20231028 09:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 02/11/2023


VPBank NEO