Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1185002

ATM VPBANK PHU MY HUNG CDM

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02854122093

20231027 9:01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 01/11/2023

2

A0185001

VPBANK PHU MY HUNG

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02854122093

20231027 09:48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 01/11/2023

3

A0226006

ATM CONG TY XNK CO MAY

LO 8-9, KCN SONG HAU, XA TAN THANH, LAI VUNG, DONG THAP

02773876123

20231029 11:54

47h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20231028 21:41

35h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1269007

VPBANK GIA DINH CDM

269 PHAN XICH LONG, PHUONG 2, PHU NHUAN, HO CHI MINH

02835176227

20231028 09:18

48h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1269009

VPBANK GIA DINH CDM 3

269 PHAN XICH LONG, PHUONG 2, PHU NHUAN, HO CHI MINH

02835176227

20231028 09:06

48h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO