Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/05/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/06/2023

2

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20230509 12:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 05/06/2023

3

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20230525 22:11

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2023

4

A1262002

VPBANK VUNG TAU CDM

13 NGUYEN THAI HOC, KHU TTTM 15 TANG, VUNG TAU, BA RIA VUNG TAU

02543577272

20230528 9:26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 01/06/2023


VPBank NEO