Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/12/2023

2

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

20231129 11:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 01/12/2023


VPBank NEO