Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/02/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

2

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

3

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

4

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

5

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

6

A0242147

TOA NHA ECOHOME2 I

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230224 16:22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/03/2023

7

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230224 16:08

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/03/2023

8

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20230227 11:33

52h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1156007

VPBANK AN GIANG CDM

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20230227 10:40

52h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0242019

CONG AN QUAN BAC TU LIEM

TOA NHA CT4C, PHUC DIEN, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230227 09:53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 02/03/2023


VPBank NEO