Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/02/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Chấm dứt hoạt động từ 28/02/2023

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

3

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

4

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

5

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

6

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/03/2023

7

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

02283834834

20230225 00:22

81h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0228001

VPBANK VINH LONG

53A PHAM THE BUONG, PHUONG 4, VINH LONG, VINH LONG

02703853854

20230224 08:38

 

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1228002

VPBANK VINH LONG CDM

53A PHAM THE BUONG, PHUONG 4, VINH LONG, VINH LONG

02703853854

20230224 09:20

 

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0242147

TOA NHA ECOHOME2 I

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230224 16:22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/03/2023

11

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230224 16:08

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/03/2023

12

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230224 16:22

70h

Máy đã hoạt động bình thường

13

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230226 10:23

25h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO