Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230616 14:52

136h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230618 1:50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

4

A1189002

VPBANK LE TRONG TAN CDM

56 LE TRONG TAN, THANH XUAN, HA NOI

02435665338

20230619 2:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

5

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230619 16:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/06/2023

6

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20230620 16:15

71h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1210002

ATM VPBANK LE VAN VIET CDM

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20230620 17:06

71h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0242076

TOA NHA CEO

PHAM HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230620 11:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/06/2023

9

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20230624 13:46

46h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230624 18:46

27h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230624 17:55

38h

Máy đã hoạt động bình thường

12

A0158032

CONG TY MAY DUC HANH

XA TRUNG LUONG, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20230624 15:28

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/06/2023

13

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, PHUONG PHUONG LAM, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20230623 08:49

75h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO