Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20231023 11:02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 26/10/2023

2

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231024 19:33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 26/10/2023

3

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20231024 17:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 26/10/2023


VPBank NEO