Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230915 08:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 26/9/2023

2

A0226006

ATM CONG TY XNK CO MAY

LO 8-9, KCN SONG HAU, XA TAN THANH, LAI VUNG, DONG THAP

02773876123

20230922 08:24

9h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0228001

VPBANK VINH LONG

3G-3F HUNG DAO VUONG, PHUONG 1, VINH LONG, VINH LONG

02703853854

20230923 10:13

46h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230923 20:25

38h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20230923 15:40

42h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1261010

ATM VPBANK BINH DUONG CDM

557 DAI LO BINH DUONG, PHUONG HIEP THANH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20230923 12:15

44h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230923 17:33

66h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1366003

VPBANK BINH PHUOC CDM

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20230923 10:01

48h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO