Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230823 20:39

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 26/08

2

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230823 21:05

43h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242069

CHUNG CU A5

CC A5 TRAN DANG NINH, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230823 14:27

49h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO