Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/03/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

2

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20230316 16:13

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/03/2023


VPBank NEO