Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

20101216

20231115 01:35

 

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242127

ATM TOA NHA HH1B

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

20160805

20231118 02:00

108h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

20210201

20231121 11:20

47h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO