Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20231020 15:33

69h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0158031

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20231020 16:13

6h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242023

BENH VIEN NHI TW 3

879 DE LA THANH, BA DINH, HN, DONG DA, HA NOI

02439288880

20231020 14:59

3h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0158034

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20231020 16:02

67h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231020 17:30

40h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231020 13:10

70h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20231021 13:53

28h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, PHUONG PHUONG LAM, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20231021 11:47

30h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1155007

ATM VPBANK DONG NAI CDM

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20231021 14:45

27h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A1415001

VPBANK DUC TRONG CDM

1A-3 THONG NHAT, TT LIEN NGHIA, DUC TRONG, LAM DONG

1900545415

20231021 15:52

35h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO