Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230616 14:52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/06/2023

3

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230618 1:50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

4

A1189002

VPBANK LE TRONG TAN CDM

56 LE TRONG TAN, THANH XUAN, HA NOI

02435665338

20230619 2:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

5

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230619 16:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/06/2023

6

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3, TAN BINH, HO CHI MINH

02839910980

20230620 20:07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20230620 16:15

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/06/2023

8

A1210002

ATM VPBANK LE VAN VIET CDM

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20230620 17:06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/06/2023

9

A0242076

TOA NHA CEO

PHAM HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230620 11:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/06/2023


VPBank NEO