Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

20101216

20231115 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/11/2023

2

A0242127

ATM TOA NHA HH1B

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

20160805

20231118 02:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 23/11/2023

3

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

20230624

20231118 15:40

74h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

20180918

20231121 8:09

8h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA, NAM DINH, NAM DINH

20180824

20231121 9:18

7h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

20160705

20231121 9:44

7h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

20180626

20231120 15:52

40h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

20140909

20231121 08:51

7h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HA NOI

20141219

20231121 10:36

24h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0159002

CONG TY VENTURE

KM40, QL5, CAM GIANG, CAM GIANG, HAI DUONG

20130805

20231121 08:51

7h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

20210201

20231121 11:20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 23/11/2023


VPBank NEO