Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230616 14:52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/06/2023

3

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230618 1:50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

4

A1189002

VPBANK LE TRONG TAN CDM

56 LE TRONG TAN, THANH XUAN, HA NOI

02435665338

20230619 2:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

5

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230619 11:12

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230619 16:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/06/2023

7

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3, TAN BINH, HO CHI MINH

02839910980

20230620 20:07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/06/2023

8

A1156007

VPBANK AN GIANG CDM

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20230620 20:20

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230620 09:17

68h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20230620 16:15

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/06/2023

11

A1210002

ATM VPBANK LE VAN VIET CDM

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20230620 17:06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/06/2023

12

A0242076

TOA NHA CEO

PHAM HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230620 11:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/06/2023

13

A0242157

BENH VIEN THE THAO VIET NAM

DO XUAN HOP, PHUONG MY DINH I, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230620 15:19

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO