Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230915 08:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 25/9/2023

2

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20230917 12:55

44h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20230917 11:58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023

4

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230917 11:54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023

5

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20230917 20:29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023

6

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20230916 13:01

75h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20230917 18:17

47h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0154009

CTY MAY HO GUOM 09

NGA BA THO PHU, KIEN THO, NGOC LAC, THANH HOA

02373725856

20230918 01:43

39h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230917 12:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023

10

A0158032

CONG TY MAY DUC HANH

XA TRUNG LUONG, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20230917 12:11

50h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0362004

CONG TY MAY VAN PHU I

THON PHU LAM, XA VAN PHU, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230917 03:37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023

12

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20230917 10:51

75h

Máy đã hoạt động bình thường

13

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20230917 06:14

75h

Máy đã hoạt động bình thường

14

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20230918 01:26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023

15

A0158033

CONG TY CREATIVE SOURCE I

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20230917 11:05

52h

Máy đã hoạt động bình thường

16

A0158035

CONG TY CREATIVE SOURCE III

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20230917 11:05

41h

Máy đã hoạt động bình thường

17

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

 

02838210076

 

20230920 14:05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/9/2023


VPBank NEO