Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20231115 02:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

2

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE, THUA THIEN HUE

02343545556

20231115 06:39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

3

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20231115 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

4

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20231115 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

5

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20231116 08:32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2023

6

A0242069

CHUNG CU A5

CC A5 TRAN DANG NINH, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20231115 11:18

28h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO