Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20231012 17:36

41h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20231013 22:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/10/2023

3

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20231013 17:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/10/2023

4

A0158036

CTY GIAY HONG NGOC I

THON 2,XA AN HOI,BINH LUC,HA NAM

02263636666

20231013 17:29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/10/2023

5

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20231013 15:04

67h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0239001

VPBANK NUI THANH

407 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20231013 16:16

64h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1240002

VPBANK THANH DO CDM

4 DA TUONG, PHUONG TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI

02437478696

20231014 18:46

37h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1246003

VPBANK HO NAI CDM

212 XA LO HA NOI, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20231014 09:17

52h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

02363575444

20231013 16:10

32h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20231015 10:04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/10/2023

11

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231015 4:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/10/2023VPBank NEO